Relatie met het oer-adellijke geslacht Quast

Ferdinand von Quast

Ferdinand von Quast

Met brief van 24 augustus 1998 is de verwantschap tussen de in het Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI (2000) beschreven tak Quast (de onderhavige tak) en de in het Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser (1904) behandelde Duitse tak Quast bevestigd door de chef de famille van de Duitse tak, Sigismund von Quast. De verwantschap is tijdens de op 29-30 september 1998 te Iphofen gehouden familiedag door hem bekend gemaakt.

Familiepapieren: Brieven Sigismund von Quast

Advertisements